Nyheter

OBOS LSS-boende i Mosås står klart

Nu har OBOS lämnat över nycklarna till NPF Specialisterna som ska driva det nybyggda LSS-boendet i Mosås, där sex personer med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att flytta in. Boendet i Mosås är det fjärde som byggts inom ramen för OBOS LSS-koncept, där OBOS vill vara med och bidra till att minska den brist på LSS-boenden som råder i många kommuner – däribland Örebro.

Örebro kommun var en av 141 kommuner som uppgav i 2023 års enkät till Boverket att de har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Vanligast är brist på gruppbostäder. Med det nya LSS-boendet i Mosås vill bostadsutvecklaren OBOS och NPF Specialisterna, som hyr boendet, ge fler möjlighet till permanentboende och en boendemiljö där de kan leva på sina villkor med den hjälp de behöver.

– Det är alltid glädjande när våra bostäder kan göra en reell skillnad i samhället. Utgångspunkten för våra LSS-boenden är att de som bor där ska kunna leva självständigt, samtidigt som deras vardag stöds och underlättas. Det är med varm hand vi lämnar över nycklarna till NPF Specialisterna, säger Tommy Waldnert, fastighetsutvecklare inom kommersiella fastigheter på OBOS.

Boendet ligger i en naturskön del av Mosås utanför Örebro och består av sex lägenheter med gemensamhetsutrymmen. Som i alla OBOS LSS-boenden har särskilda behov och säkerhet beaktats vad gäller materialval, utformning och inredning och miljön har utformats med tanke på att personal ska kunna finnas på plats dygnet runt. Huset värms upp med bergvärme och är miljömärkt genom Svanen. På så sätt möter OBOS kommunernas LSS-behov samtidigt som det gör det långsiktigt hållbart.

Från måndagen den 23 oktober driver NPF Specialisterna LSS-boendet och i december välkomnar de sina första boende.

– Tack vare ett fantastiskt fint samarbete med teamet på OBOS är det möjligt för oss att erbjuda ett boende i världsklass. Våra LSS-boenden ger individen möjlighet att leva ett meningsfullt, rikt och lyckligt liv. Vår erfarenhet visar att lycka är inom räckhåll för alla med autism och vi ser fram emot ett gott samarbete med olika kommuner som har behov av boende med spetskompetens, säger Saila Skördemo, delägare, grundare och VD för NPF Specialisterna i Norden AB.

Om OBOS LSS-koncept

För att minska den rådande bristen på LSS-boenden som funnits under en längre tid tog OBOS under 2021 fram ett byggfärdigt koncept att erbjuda kommuner och operatörer. Boendet i Mosås inkluderat har OBOS byggt fyra LSS-boenden inom ramen för projektet.

OBOS LSS-koncept tillverkas industriellt i trä i fabriken i Myresjö. Konceptet består av en enplansbyggnad på cirka 500 kvm bruttototalarea med sex lägenheter à 40 kvm boarea, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. OBOS står för projektutveckling och byggnation av boendet, och hyr sedan ut det till kommuner och privata aktörer.