Nyheter

Nygaarden belönades med Architecture and Urban Design Award

Kontorsbyggnaden Nygaarden har belönats med norska Bergens kommuns pris för arkitektur och stadsdesign 2023. Priset ägde rum på stadsutvecklingskonferensen i Grieghallen. Nygaarden har ritats av LINK Arkitektur på uppdrag av Entra ASA.

Rådet för stadsplanering och arkitektur i Bergen har ansvarat för att bedöma nominerade kandidater, medan en separat jury har utsett vinnarna:

”Nygaarden är ett exempel att följa på ett hållbart och klimatvänligt nybygge som samtidigt erbjuder höga estetiska kvaliteter och goda rumsupplevelser för både de som arbetar där och besökarna. Det är ett föredömligt projekt som visar ett nytt förhållningssätt till stadsdesign genom att det tar med nya stadsrum och gatuförbindelser. Projektet tillför nya kvaliteter till platsen genom en helhetslösning av funktion, form, rumsliga samband och materialanvändning. Alla dessa faktorer tillsammans gör projektet till vinnare av Bergens kommuns arkitektur- och stadsdesignpris 2023, säger juryn.”

Juryn har gjort en samlad bedömning av nio kandidater och har betonat följande kriterier i enlighet med Bergens kommuns arkitektur- och stadsplaneringsstrategi:

Vackert: Hur projektet framstår som holistiskt utformat med goda visuella kvaliteter samt goda rumsliga och sensoriska upplevelser.

Utmärkande: Hur projektet är identitetsskapande, bygger på platsens unika kvaliteter och ger ett bra samspel mellan bebyggelse och landskap.

Inkluderande: Hur projektet bidrar till ett aktivt nyttjande av gator och stadsrum och socialt hållbara stadsdelar.

Grönt: Hur projektet bidrar till låg energi- och resursanvändning, och en stad som kan förändras

– Vi är stolta över projektet och tacksamma för det goda samarbetet med alla aktörer som är involverade i projektet. Visionen har varit att skapa ett hållbart projekt och bra kontorslokaler som står sig över tiden, förklarar arkitekten bakom projektet, Kristian Bekkenes i LINK Arkitektur.

Projektet klassas som BREEAM Excellent, energiklass A, passivhusstandard och sjövattenkylning.

Beslut har också tagits om hur byggnaden kan demonteras och hur enskilda delar kan återanvändas.