Nyheter

Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1

Luleåbiennalen 2024 utgår från skärningspunkten mellan konst och arkitektur. Biennalens konstnärliga ledare Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida presenterar På tröskeln till 1:1, som samlar konstnärliga och arkitektoniska uttryck vilka bidrar med alternativa förhållningssätt och praktiker vid stora samhällsförändringar.

Luleåbiennalen äger rum i Boden, Kiruna, Luleå och Messaure mellan 2 mars – 26 maj 2024.

Norrbotten har länge befunnit sig i förändring som orsakats av allt från sekellång utvinning av resurser till stadsomvandlingar, social segregation och klimatpåverkan. Det curatoriella ramverket för Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1 – närmar sig sammanhang och förlopp som just nu pågår i Norrbotten genom att betona förbindelser till andra platser och samhällen runt jorden som delar liknande förutsättningar.

En “tröskel” kan förstås som en plats av övergång, en slags medling mellan två rum. Skalan 1:1 används inom arkitektur för att hänvisa till en modell i full skala och förstås inom biennalens tematik som en tröskel mellan avbildning och verklighet, där båda delar har samma dimension och låter det abstrakta närma sig en reell kontext.

– På tröskeln till 1:1 utformas i relation till pågående förändringar i byggda miljöer och samhällsstrukturer i Norrbotten. Genom att förbinda regionen till andra platser och samhällen som genomgår parallella processer skapas möjligheter att utforska det som kan uppstå i dessa mellanrum, säger Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida.

2024 års upplaga av Luleåbiennalen presenterar utställningar och program i Luleå, Boden, Kiruna och Messaure – både i och utanför de traditionella utställningsrummen, som på Isbanan i Luleå, där biennalen startade 1991.

Biennalen presenterar nya verk av Daniel de Paula (1987, Brasilien), Em’kal Eyongakpa (1981, Kamerun), Fadlabi (1975, Sudan), Jenny Nordmark (1980, Sverige), wiklundwiklund (1963 & 1964, Sverige) och Eveliina Sarapää (1976, Finland) i dialog med andra samiska arkitekter. Dessa presenteras tillsammans med bidrag av ytterligare konstnärer och arkitekter som tillkännages inom kort. Mer information om biennalens första tillkännagivna konstnärer hittar du här.

– Luleåbiennalen är en stor och viktig konsthändelse och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att främja utvecklingen av Norrbottens konstscen, som biennalen historiskt har gjort. Vi är en plattform som ska bidra till de lokala sammanhangen och som skapar möjligheter för hållbar och verklig förändring inom olika områden, i och utanför regionen. I Norrbotten finns många konstaktörer som arbetar professionellt på otroligt spännande sätt och vi har turen att få samverka med många av dem, berättar Maria Ragnestam, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Norrbotten.

Luleåbiennalen, som initierades 1991, är Skandinaviens äldsta konstbiennal och har sedan 2018 organiserats av Konstfrämjandet. Luleåbiennalen 2024 genomförs i samverkan och med stöd av verksamheter och aktörer i och utanför Norrbotten. I anslutning till öppningen av Luleåbiennalen genomförs även ett publikt program i Kiruna, Luleå och Boden, mellan 1–3 mars 2024, mer information tillkännages inom kort.

Mer information om de 

konstnärliga ledarna och curatorstext.