Nyheter

Ny rapport från TMF kartlägger hur klimatsmarta val kan bidra till att minska klimatavtrycket

Fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter bidrar till 71 procent högre utsläpp än om man väljer inredningsprodukter med högre kvalitet, längre livslängd och lägre klimatpåverkan vid tillverkning. En ny rapport från TMF kartlägger hur klimatsmarta val kan bidra till att minska klimatavtrycket. 

Bygg- och fastighetsbranschen svarar i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och 23 procent sker i samband med renoveringar och ombyggnationer. Att göra klimatsmarta val av material och produkter är därför avgörande för att minska byggnadens totala framtida klimatavtryck.

– Klimatsmarta bygginredningsprodukter för renovering och ökat byggande är centrala delar av våra medlemsföretags affärsidéer och något de arbetar med dagligen. Men det räcker inte – här måste många aktörer kraftsamla. Vi har tagit fram den här rapporten för att skapa en ökad förståelse för hur fler aktörer kan bidra, bland annat genom att ställa tydliga klimatkrav i upphandlingar, arbeta med cirkulära flöden och efterfråga hållbara produkter, säger Cecilia Ask Engström, bransch och näringspolitisk chef på TMF.

Klimatberäkning – hållbar renovering

Konsultföretaget Tyréns har på uppdrag av TMF genomfört en klimatberäkning för bygg- och inredningsmaterial som används i samband med renoveringar av lägenheter i miljonprogrammet.

Resultatet visar att fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter skapar 71 procent högre utsläpp än valet av inredningsprodukter med högre kvalitet, längre livslängd och lägre klimatpåverkan vid tillverkning.

Tyréns har med en livscykelanalysmetod (LCA) beräknat klimatpåverkan för två olika scenarios av en inredningsrenovering för en tidstypisk trerumslägenhet byggd under miljonprogramsåren. De inredningsprodukter som ingått i undersökningen är golv, dörrar, fönster och garderober samt köks- och badrumsinredningar tillverkade i trä.

Scenario 1 med val av standardprodukter ger en klimatpåverkan på 56,2 kg CO2ekv/moch scenario 2 där valet är högkvalitetsprodukter ger en klimatpåverkan på 32,9 kg CO2ekv/m2. Klimatavtrycket är därmed totalt 23,3 kg CO2ekv/m2 högre för standardprodukter än för högkvalitetsprodukter.

Skulle det mindre klimatpåverkande alternativet väljas för alla de drygt 320 000 hyreslägenheter i miljonprogrammet som är i behov av renoveringar de kommande åren skulle det innebära ett minskat koldioxidutsläpp på totalt 515 000 ton.

Anmälan

Anmäl dig till TMF:s webbinarium:”Hållbar renovering i miljonprogrammet”.

Foto: Mikael Blomkvist