Nyheter

Lokaliseringen av citycampus bestäms i hyresvärdsupphandling

Nu ska det beslutas – var ska högskolans nya campus i centrala Kristianstad ligga? Det sker via en så kallad hyresvärdsupphandling som nu har publicerats.

– Vi är förväntansfulla och ser fram emot spännande anbud. Det känns bra att vi nu tagit detta viktiga steg som vi ser som ett startskott för nästa stora fas i hela projektet, konstaterar vicerektor Agneta Ljung Djärf som ansvarar för projektet vid högskolan.

Förfarandet med en hyresvärdsupphandling innebär att det blir den som kan erbjuda bästa förutsättningarna för vårt nya campus, som kommer att ges möjlighet att bygga och sedermera stå för och förvalta det.

– Det här förfarandet har vi blivit rekommenderade som det bästa och mest korrekta för oss i nuläget. Vi kommer alltså att vara hyresgäster precis som vi är nu. Vi som lärosäte får inte själva får äga våra lokaler så vi måste ha en bra samarbetspartner för det fortsatta arbetet, fortsätter Agneta Ljung Djärf.

Ska ligga inom 600 meter från Centralstationen

Agneta berättar vidare att det i upphandlingen ställs ett antal skall-krav som ska vara uppfyllda och att anbudsgivarna ska presentera hur de tänker sig att genomföra projektet från sin sida. Ett av skall-kraven är att byggnaden ska uppföras inom en radie av cirka 600 meter från Kristianstads centralstation, med en avgränsning av att den ska vara belägen på den östra sidan av Helge å.

– Med det kommer vi att kunna uppfylla våra förväntningar om att vårt nya campus ska vara stadsnära och kommunikationsnära. I anbuden kommer också att finnas med skisser som ska visa att det är möjligt att ha en sådan byggnad som vi har tänkt oss på den tomt som anbudsgivaren tänker använda, förklarar Agneta Ljung Djärf. I det fortsatta arbetet kommer vi sedan ha ett nära samarbete med den upphandlade hyresvärden.

Avtal första kvartalet 2024

Annonseringen av upphandlingen är alltså ute nu och anbuden ska vara inne senast den 18 januari. Enligt planen ska styrelsen kunna fatta beslut vid sitt möte i februari och därefter tecknas ett genomförandeavtal. Tillträde ska enligt upphandlingsunderlaget ske 1 juni 2029.

– När vi har skrivit ett avtal så kan vi konkretisera det fortsatta interna arbetet med våra lokalbehov på ett helt annat sätt, konstaterar högskolans fastighetschef Magnus Ahlrot som håller i den delen av projektet. Tillsammans med vår blivande hyresvärd och arkitekter ska vi visualisera de lokalbehov som vi arbetat fram tillsammans i temagruppsarbetet, som pågått under hösten och som kommer fortsätta en bit in på våren.

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete och får en allt tydligare bild av vad vi behöver. Nu ser vi verkligen fram emot att ta nästa steg så att vi kan koppla vårt behov till en fysisk plats där vårt framtida campus kommer att ligga. Då kan vi också börja titta på eventuell samverkan och samutnyttjande av lokaler med omgivande samhälle vilket är en naturlig del för ett effektivt lokalutnyttjande i framtiden. Vi vill ju vara en naturlig del av staden och bidra till en levande stadskärna samtidigt som resurserna ska användas på bästa sätt, avslutar Magnus Ahlrot.