Nyheter

Folkhem uppför trähus i Rosendal

Folkhem är en av fyra vinnare i Uppsalas markanvisningstävling för klimatpositivt byggande i etapp 4 Rosendal. Totalt kommer Folkhem bygga 120 bostäder och planerad byggstart är 2025.

I våras bjöd Uppsala kommun in till markanvisningstävling i Rosendal etapp 4. Uppdraget var att beskriva hur aktörerna tänkte sig att skapa en klimatpositiv byggnad med ett högsta utsläpp om 165 kg/BTA. Folkhems anbud ansågs vara ett av de fyra bästa.

– Vi är väldigt glada att få den här möjligheten att tillsammans med Uppsala utveckla Sveriges och kanske Europas första klimatpositiva stadsdel. För oss på Folkhem blir det här är en möjlighet att provtrycka vår LCA-styrda utvecklingsprocess och skapa en demonstrator för hållbart byggande som kan inspirera hela Sverige, säger Anna Ervast Öberg, Operativ chef Folkhem.

Folkhem kommer, som i alla projekt, att bygga med trästomme, men i Rosendal kommer gränserna för hållbart byggande behöva pressas ytterligare för att uppfylla klimatpositivt byggande. Det innebär biobaserade material i så många byggdelar som möjligt, återbruk där så är möjligt och att se över klimatpåverkan från installationer och ytskikt.

– Biobaserade material har idag en generell lägre klimatpåverkan och binder också koldioxid. Vi kommer genom behöva öka mängden biobaserade material i alla byggnadsdelar. Det vi också kunde notera när vi började optimera val av stommar, fasad och isolering var tex att tvättmaskiner dök upp som en av de tio största posterna i livscykelanalysen. Att bygga med en standard som vi har råd med klimatmässigt och hitta resurssparande och optimerade lösningar för installationer kommer vara en nyckel för att nå våra mål, avslutar Anna Ervast Öberg.