Nyheter

4,5 miljoner passagerare besöker Värtahamnen varje år

I Stockholm genomförs ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt – Norra Djurgårdsstaden. Värtahamnen är en del av området och där växer en ny stadsdel med kontor, bostäder, dags- och kvällsliv fram samtidigt som den viktiga fartygstrafiken utvecklas i området. Stockholms Hamnar har länge redan varit en etablerad del av området och ser fram emot att se hur hamnen växer ihop med den nya innerstadsdelen.

I Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram aktörer som på olika sätt är verksamma i området. Denna gång har vi intervjuat Magdalena Bosson, vd på Stockholms Hamnar i närbelägna Frihamnen.

Stockholms Hamnar, där Värtahamnen är en viktig del, är en av Sveriges största passagerarhamnar. Vad betyder det för Stockholm?

– Det betyder att hela 16 miljoner passagerare åker med färja till och från Stockholm ett normalår. De fyller sju hotell varje dag hela året om, de besöker våra museer, äter på restaurang och shoppar. 4,5 miljoner av dessa passagerare åker via Värtahamnen som blir porten in till Stockholm och första mötet med staden för våra viktiga besökare. Passagerarna bidrar i sin tur till stadslivet och det levande Stockholm som vi tycker så mycket om vill utveckla.

Hur arbetar Stockholms Hamnar med hållbarhet?

– I stora drag kan man säga att vi arbetar med hållbarhet i tre dimensioner – det vi kan göra själva, det vi kan hjälpa andra med och det vi kan vara med och påverka. Vi arbetar inom dessa områden med mycket tydliga mål, handlingsplaner och aktiviteter för att nå dit vi åtagit oss.

Kan du berätta mer om Miljöhamnen Värtahamnen?

– Värtahamnens terminalbyggnad invigdes 2016 och var då helt nybyggd. Med det kommer att vi kunde bygga smart från början. Den nya terminalbyggnaden är planerad och byggd enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och certifierad enligt högsta klassen Guld. Därmed uppfyller byggnaden de bästa nivåerna inom energi, inomhusmiljö och material.

– I hamnen är det förberett för fartygen att el-ansluta, så att de inte behöver ha hjälpmotorer i gång när de ligger vid kaj. Därmed minskar utsläpp och buller. Från 2019 elansluter flera av Tallink Siljas fartyg.

Hur kommer hamnens roll att förändras i takt med att Värtahamnen utvecklas?

– Värtahamnen och den nya terminalen var först ut i detta stora stadsutvecklingsområde och är byggd för att vara en integrerad del av Norra Djurgårdsstaden. Att samverka med närområdet så att både färjetrafiken och stadsdelen ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt och att hitta synergier som gynnar alla aktörer i området kommer att vara fokus framöver.

Vilken betydelse kommer stadsdelens utveckling att ha för hamnen och färjetrafiken?

– Värtahamnens utveckling kommer att förbättra intrycket av Stockholm som destination och öka utbudet och servicen till passagerarna.