Nyheter

1,5 kilometer lång vattenledning på väg ner i Drottningholmssundet

Infrastrukturen för dricksvatten behöver byggas ut, byggas om och renoveras för att säkra leveranserna av dricksvatten i Stockholm. Tisdagen den 21 november kommer en ny 1,5 kilometerlång huvudvattenledning dras ut över vattnet med hjälp av pråm och båtar och sänkas ner i Drottningholmssundet vid Drottningholms slott mellan Lovö och Kärsö.

Huvudvattenledningen är en del i en av Stockholms viktigaste infrastruktursatsningar i modern tid. Utbyggnaden innebär att dricksvattenförsörjningen ska säkerställas för ytterligare cirka en halv miljon människor i regionen.

Den enorma ledningen fraktades i april i år i tre 500 meter mindre delar sjövägen från söder om Oslo till Stockholm. Nu är det dags för den 1,5 kilometer långa ledningen att sänkas ner på plats.