Nyheter

Pittoreska och lummiga bostadskvarter vid Lödde kors

Nya bostadshus med historisk känsla, lummiga gårdar och en utbyggnad av Möllegården föreslås i en ny detaljplan för Lödde kors. 

I en ny detaljplan för området runt rondellen som kallas Lödde kors föreslås 75 nya lägenheter i flerbostadshus, ett LSS-boende och omkring 40 lägenheter för äldre. Allt ska byggas i samma stil och skala som nuvarande bebyggelse och ta hänsyn till områdets kulturhistoria.

Man vill också att det skapas lummiga gårdar och passager för fotgängare och cyklister så att knutpunkten Lödde kors blir ett trivsamt ställe att bo och vistas på.

Detaljplanen föreslår bland annat att:

Gästgiveribyggnaden och den före detta magasinsbyggnaden bevaras och byggs om för bostäder.

Det gamla handelshuset på hörnet rivs och ersätts med byggnader i en modern tolkning av dagens hus.

Möllebacken kompletteras med en ny byggnad utmed Ådalsvägen och Malmövägen.

De nya byggnaderna byggs i en till tre våningar i tegel eller ljus puts.

Utemiljön ska vara grön och lummig.