Nyheter

Byggstart: Nya Ölmstadskolan i Jönköping

Wästbygg har vunnit upphandlingen om att bygga Ölmstadskolan i norra delen av Jönköpings kommun.

Uppdraget omfattar nyproduktion av en F–6-skola för cirka 225 elever med tillagningskök samt en förskola med sex avdelningar och en fullstor idrottshall. I projektet ingår också anläggning av nya gång- och cykelbanor i anslutning till skolan. Ordervärdet uppgår till 162 mkr. Ölmstadskolan blir Wästbyggs andra skolprojekt i Jönköping på kort tid då bolaget så sent som i somras tecknade avtal om att utföra en om- och tillbyggnad av Slättenskolan.

– I ett marknadsläge med många utmaningar lyckas vi återigen med vårt kalkylarbete, vilket känns mycket positivt. Vi ser nu fram emot att fortsätta det fina samarbete vi har etablerat med Jönköpings kommun och tillsammans skapa trivsamma och ändamålsenliga skollokaler för barnen i Ölmstad, säger Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB.

Byggnation inleds i början av 2024. I november 2025 ska Ölmstadskolan vara klar för överlämning till Jönköpings kommun.