Nyheter

Radar del av unik konsultgrupp för Mölndalsåns dalgång

Göteborg stad växer söderut. I Mölndalsåns dalgång sker en stadsutveckling med nya bostäder, skolor och arbetsplatser. Den här gången har kommunen valt ett helt nytt grepp. För första gången tar man hjälp av en konsultgrupp som planerar hela området.

Att en utvald grupp har ansvar för ett specifikt geografiskt område är inte unikt. Men att upphandla tjänsten av konsulter utifrån har aldrig tidigare gjorts i en svensk kommun. Göteborgs stad har gett arkitektkontoren Radar och Arkitema mandat att ta fram förutsättningar för området och sammanställa de redan befintliga planeringsunderlagen.

– Det finns en gammal översiktsplan för Mölndalsåns dalgång, men den har några år på nacken. Mycket av innehållet är överspelat och inaktuellt, säger Magnus Larsson, planarkitekt i Göteborg.

Exploateringen av området, som gränsar mot Mölndal, har gått snabbare är vad som försatts. Därför är trycket stort på den kommunala servicen som redan är hårt ansträngd. Det är också ont om grönytor intill de hårt trafikerade vägarna och närheten till Mölndalsån innebär att risken för översvämningar måste vara med i beräkningarna.

– Vi planerar för två friskolor och en kommunal skola och förskola i dalgångens sydöstra del, men brottas med både utrymmes och bullerkrav, berättar Magnus Larsson.

Viktig lokalkännedom

Just nu är fyra detaljplaner aktiva i olika skeden. Längst har planen kommit för området vid Almedals fabriker, norr om Kallebäck som inom kort ska ställas ut för granskning. Två av de övriga detaljplanerna ska snart ut på samråd och den fjärde, som rör spårområdet i Almedal, är fortfarande i sin linda.

– Vår grupp består av en projektledare, en planarkitekt med skisskompetens och två övriga planarkitekter. Vi rapporterar till en projektledare i kommun som i sin tur har ansvar bakåt i organisationen.

Konsultgruppen har fått en unik möjlighet att bygga upp en kunskap om området, på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Något som innebär, enligt, Magnus Larsson, stora fördelar för kommunen:

– Vi har en överblick på ett helt annat sätt och kan göra inspel i när vi får upp ögonen för övergripande frågor. Som att det, till exempel, krävs fler skolplatser i ett område där det ska byggas så otroligt många bostäder.

Deltagarna i gruppen har gemensamma avstämningsmöten en gång i månaden, då de delar med sig av varandras information. Just nu är dagsljusfrågor ett hett ämne eftersom det nya bostadsområdet på Katrinedalsgatan riskerar att påverka dagsljuset i den befintliga bebyggelsen.

– Att låta en grupp personer skaffa sig stor lokalkännedom om ett visst geografiskt område, sparar tid på sikt. Men om det ska ske i konsultform eller på ett annat sätt, kanske spelar mindre roll, Huvudsaken att gruppen formaliseras, vilket jag tror är bra, avslutar Magnus Larsson.

De aktiva planerna för Mölndalsåns dalgång är:

Ebbe Lieberatsgatan
Almedals fabriker,
Katrinedalsgatan
Spårområde och stadsutveckling i Almedal