Nyheter

Fortsatt arbete med utveckling av Sörfjärden

Piteå kommun deltar tillsammans med Trafikverket i arkitekttävlingen Europan, där utvecklingen av området runt Sörfjärden är i fokus. Tre av Piteås tävlingsbidrag lyfts nu fram för internationell beskådan under en konferens för alla deltagande kommuner och jurygrupper runt om i Europa. Konferensen hålls i Wien, där representanter från Piteå kommun finns på plats för kunskapsutbyte och inspiration.

Konferensen heter Europan Citites & Juries Forum och är en del av deltagandet i den internationella arkitekttävlingen. Under fredag och lördag samlas över 50 deltagande kommuner från hela Europa i Wien. Kommunstyrelsens ordförande Patric Lundström, Samhällsbyggnads förvaltningschef Jan Johansson, Stadsarkitekt Florian Steiner samt Jessica Nilsson, projektledare för omvandlingen av Sörfjärden representerar Piteå kommun. Trafikverket deltar också på konferensen.

Jurygrupper har valt ut de tre mest intressanta tävlingsbidragen från varje kommun. I arbetsgrupper ska representanter från kommunerna diskutera och analysera bidragen tillsammans med experter och jurymedlemmar, kopplat till årets tävlingstema Living Cities (levande städer). Tanken är att kommuner som har liknande frågeställningar ska ha möjlighet till kunskapsutbyten.

– Att vi finns på plats ger oss stora möjlighet att diskutera den här viktiga framtidsplaneringen med kollegor från hela Europa. Det ger oss ett utvidgat perspektiv, nya intryck och inspiration att ta med tillbaka till det fortsatta arbetet till hur Piteå centrum skulle kunna utvecklas i samband med att Norrbotniabanan byggs, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.

Övrigt program under konferensen är bland annat workshops, föreläsningar och studiebesök.

– Det här är ett gyllene tillfälle för Piteå att synas ute i Europa, men också ett tillfälle för kunskapsutbyte med andra kommuner som står inför liknande frågor och utmaningar som vi gör. Det finns mycket att inspireras av här, och min förhoppning är att Piteås tävlingsbidrag också inspirerar andra, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

De vinnande bidragen utses av de internationell jury i december och efter det finns möjlighet för Piteå kommun och Trafikverket att tillsammans utveckla innehållet i tävlingsbidragen.