Nyheter

Första spadtaget för nytt kommunhus

Tisdagen den 21 november tar Enköpings kommun första spadtaget till nya kommunhuset tillsammans med Skanska, Vacse och arkitekten CF Møller Architects. 

Enköpings kommun blir hyresgäster i det nya kommunhuset som byggföretaget Skanska ska bygga och som fastighetsbolaget Vacse ska äga när det är färdigt.

Fakta:

Cirka 5 300 kvadratmeter. Kommunen hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.

Fyra våningar med terrass på taket.

Arbetsplats för 450 med­arbetare.

Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat i landskap, 400 platser i mötesrum och web- och teamsrum samt cirka 200 platser i en matsal.

Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Boverkets krav.

Solceller på taket.

Kombinerad bergvärme och fjärrvärme.

73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.