Nyheter

GotlandsHem byggstartar i Hemse

14 november tar GotlandsHem det första spadtaget för att bygga totalt 16 nya bostäder i Hemse. Bostäderna är fördelade i två hus i två plan med loftgång och alla bostäder ska ha tillgång till balkong eller uteplats. Ambitionen är att de ska vara klara i slutet av 2024.

– Projektet blir en utmaning ekonomiskt eftersom marknadsvärdet kommer vara betydligt lägre än byggkostnaderna. Vi tycker att det är viktigt att bygga i tätorterna utanför Visby också. Fokus för nyproduktionen kommer att ligga på hållbara lösningar för bland annat energi och vattenförbrukning, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem.

Inför beslutet om att bygga fler bostäder i Hemse gjordes en kartläggning kring behoven där vi bland annat intervjuade Hemsebor. Den visade att behovet av stora bostäder var större än man först trott.

Därför ändrade man planlösningen och bygger nu 16 nya bostäder:

4 bostäder med ett rum och kök

8 bostäder med tre rum och kök

3 bostäder med fyra rum och kök

1 bostad med fem rum och kök

Renovering och underhåll av befintliga bostäder

Utöver att bygga nytt gör man också omfattande renovering och underhåll av de befintliga bostäderna i kvarteret. Bland annat fräschar vi upp fasader, tak, loftgångar och balkonger. Det kommer även att byggas nya undercentraler för att optimera värme- och ventilationssystem och därmed minska energiförbrukningen.

– Våra hyresgäster har uttryckt önskemål om att få möjlighet till större lekytor, trevligare gemensam uteplats och bättre parkering. Det har vi tagit till oss och vi kommer bland annat att komplettera uteplatsen med sittmöbler och ny belysning. Dessutom etablerar vi nya parkeringsplatser närmare bostäderna och introducerar en bilpooltjänst, avslutar Joakim Martell.