Nyheter

Piteå ska växa med 6 200 nya bostäder

Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige i Piteå antogs en reviderad plan för bostadsförsörjning, som innehåller mål och vision för kommunens framtida bostadsförsörjning. Några exempel på inriktningar som ska visa vägen är att skapa förutsättningar för 2.900 nya bostäder till 2030 och 6.200 nya bostäder till år 2040.

Med den nya bostadsförsörjningsplanen vill Piteå kommun kraftigt öka takten, för att möta politikens befolkningsmål och säkerställa att vi kan bli fler pitebor.

– Det är en ambitiös plan vi har lyft fram och som fullmäktigegruppen nu antagit. Piteå ha en strategisk placering mitt i landets hetaste tillväxtregion, där Piteå som bostadsort kan spela en viktig roll. En roll vi anser Piteå är redo att ta, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Planen för bostadsförsörjning innehåller analyser av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningar och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Dokumentet tydliggör de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan för nämnder och bolag. Riktlinjer som ingår i bostadsförsörjningsplanen är sedan viktiga underlag för kommunens översiktsplanering och ska uppdateras varje mandatperiod.

I planen ingår bland annat möjligheten att förenkla utbyggnad och tillbyggnad av existerande småhus och att utreda möjligheterna att omvandla fler fritidshusområden till permanenta bostadsområden. Kommunen ska även stödja initiativ att inventera tomma lokaler och ödehus, för att underlätta en omvandling av dessa till fler bostäder.

Planen bryter även ner planförutsättningarna för de 6.200 bostäderna, med en ungefärlig indelning om 1.650 bostäder i landsbygd och glesbygd, 1.900 bostäder i stadsdelarna samt 2.650 bostäder i centrala Piteå.

På bilden: Översiktsbild Strömnäsbacken etapp 2
Visionsskiss: Norconsult