Nyheter

Galären tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket

Galären i Luleå AB och Skatteverket har tecknat hyresavtal för myndighetens nya kontor i Luleå. Hyresavtalet är tecknat på 6 år och avser ca 2 000 kvm lokaler. När Galärens nuvarande hyresgäst GK flyttar ut tar Skatteverket över lokalerna på Banvägen 23 efter viss anpassning av ytorna.

Inflyttningen i kontorslokalerna sker under slutet av 2024.

– Vi är mycket stolta och glada över att vi kunde erbjuda Skatteverket en lämplig lokal för deras ändamål och behov, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären i Luleå.

Parterna har tecknat ett grönt hyresavtal där båda ska verka för ett miljömässigt hållbart hyresförhållande och ta initiativ till åtgärder och aktiviteter som kan minska miljöpåverkan samt förbättra miljö och hälsa i lokalerna. Fastigheten där den aktuella lokalen är belägen är idag miljöcertifierad enligt GreenBuilding, men certifieringen skall utökas till Miljöbyggnad, nivå silver.

– Skatteverket är en stark kravställare, både när det kommer till sina lokaler och hållbarhet, det passar oss perfekt, avslutar Gunnar Tåhlin.

Galären har nyligen färdigställt kontor och besiktningshall för DEKRA Industrial och DEKRA Automotive på samma fastighet.