Nyheter

Belysning från Cardi till ny gymnasieskola i Malmö

Caanel är i slutskedet med installationsarbetet på Universitetsholmens gymnasieskola. Merparten av belysningen är från Cardi. Elektroskandia har förmonterat snabbkoppling på en stor del av armaturerna och tack vare detta har installationstiden förkortats betydligt.

Gymnasieskolan är den första på 70 år som byggs i Malmö och det är ett samverkansprojekt mellan Stadsfastigheter i Malmö och Skanska. Byggnaden har fyra våningar, den totala ytan är på cirka 14 800 kvadratmeter och ska rymma 1 500 elever. Caanel har fått uppdraget att utföra projektering samt installation av kraft, belysning, brandlarm, datanät, inbrottslarm, passagesystem och solceller.

Huvudleverantör

– Det började med att vi under 2020 fick en förfrågan från Skanska och tog då först fram en budgetoffert. Efter upphandling fick vi uppdraget och valde i projektet att samarbeta med teknikkonsulten Vinnergi för elprojekteringen och Elektroskandia för leverans av belysning och övrig elmateriel. Vi har jobbat med Elektroskandia i många år och de är idag vår huvudleverantör. Allt fungerar smidigt med dem, från beställningar och logistik till hjälp med belysningsprojektering, säger Tomas Nilsson, vd Caanel AB.

Belysningsförslag

Då det gällde belysningen började samarbetet med ett första möte, där man gick igenom vad man ville åstadkomma, budget, ritningar samt de krav som Malmö stad hade ställt. Deltagare på mötet var Tomas Nilsson, Fredrik Larsson och Magnus Hägg från Vinnergi samt Patrick Bäckström, Lotta Millbourn och Jeanette Johnsson från Elektroskandia.

– De ville att vi först skulle ta fram ett belysningsförslag för skolan med fakta kring armaturer till olika utrymmen. I nästa skede fick vi sen kompletta ritningar och DWG-filer för att göra belysningsberäkningar, säger Jeanette Johnsson, ljusdesigner Cardi, Elektroskandia.

Det slutliga konceptet för belysningen på skolan togs fram av Vinnergi och Elekroskandia i nära samarbete.

– Belysningen är alltid viktig och ljus kan göra skillnad, speciellt i en utbildningsbyggnad. Det ska vara armaturer av hög kvalitet, dessutom ska de vara energisnåla och lättinstallerade, säger Magnus Hägg, belysningsprojektör Vinnergi.

Cardi ger ljus

Belysningsleverantörerna tog fram belysningsberäkningar för ute- och innerbelysningen och Vinnergi tog sen fram kompletterande ljusberäkningar och kontrollerade alla underlag man fått in. Efter ett antal möten och mindre justeringar togs sedan ett förslag fram som presenterades för Caanel och sedan även för Skanska och Malmö stad.

– Det slutgiltiga förslaget godtogs vilket innebar att vi fick förtroendet att leverera säkert 85 procent av all belysning till skolan, det är Cardi-armaturer bland annat av modellerna Vektor Bas, Plato Opal och Prisma, Intra, Box Tavla Cubo och Bado, säger Patrik Bäckström, utesäljare Elektroskandia.

Logistiktjänster har gett stor tidsvinst

Totalt har Elektroskandia levererat cirka 1 500 Cardi-armaturer till projektet och av dessa har ungefär hälften försetts med Wago snabbkoppling, som förmonterats vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro.

– I skolan finns det 55 klassrum som ser likadana ut. Det gjorde att vi insåg att vi kunde spara mycket installationstid om vi kunde få armaturerna levererade med förmonterade snabbkopplingar, fortsätter Tomas Nilsson.

På Elektroskandia har Magnus Lövgren hållit i den löpande kontakten under projektets gång, med Caanel, leverantörer och projektpackningen vid logistikcentret.

– För att effektivisera Caanels installationsarbete förmonterade vi inte bara snabbkopplingar utan beställde även sladd i olika längder av Wago. Vi positionsmärkte också armaturerna, så att montörerna snabbt skulle få koll på var respektive skulle monteras, säger Magnus Lövgren, teknisk innesäljare Elektroskandia.

– Tack var detta har vi sparat enormt mycket vid installation av belysningen, säkert uppåt 25 procent. Vi beställde även väggkanalerna till klassrummen med förmonterade uttag. Det gjorde att vi kunde montera stora delar av anläggningen innan målningen, avslutar Tomas Nilsson och fortsätter:

– I början av projektet kändes det tajt tidsmässigt men allt har flutit på bra, vi är mycket nöjda med samarbetet med alla inblandade och jag vill passa på att ge en extra stor eloge till Skanska. Vi räknar med att bli klara med installationsarbetena till årsskiftet och till våren är det sedan bara avprovning som återstår innan man flyttar in i skolan, som tas i drift höstterminen 2024.

Se filmreportage från projektet här:

Volt 10 -23 Belysning till gymnasieskola i Malmö on Vimeo.