Nyheter

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

NYAB och Svenska kraftnät har tecknat ett betydande avtal avseende byggnationen av Aurora Line. Avtalet är ett samverkansavtal. Baserat på det riktpris som överenskommits mellan parterna och övriga budgeterade kostnader uppskattas projektets totala värde till cirka 1.05 miljarder kronor. Arbetet enligt avtalet inleds utan dröjsmål och slutförs i december 2025.

Aurora Line är en ny 380 km lång 400 kV kraftledning mellan Sverige och Finland som byggs gemensamt av stamnätsbolagen Svenska kraftnät och Fingrid. Aurora Line syftar till att förbättra elförsörjningen, jämna ut elpriserna mellan Finland och de övriga nordiska länderna genom att öka överföringskapaciteten och möjliggöra en ökning av produktionen av förnybar energi i Östersjöregionen.

Avtalet avser den andra fasen av projektet för den ca 90 km långa transmissionsförbindelsen mellan Dockasberg och Risudden i Sverige. NYAB började förbereda för byggnationen med Svenska kraftnät i december 2022. Tidigare avtal mellan parterna har avsett förberedande arbeten, inklusive inköp som är kritiska för byggnationen.

NYAB kan till projektet erbjuda hela sin kompetens inom energisektorn, från teknik till energikonstruktion och vidare till markbyggnadstjänster.

– Aurora Line är ett avgörande projekt för den gröna industriella omställningen i Norden och säkerställer en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen och den gemensamma europeiska marknaden. Vi är stolta över att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Svenska kraftnät genom att tillämpa vår omfattande kompetens inom infrastruktur och energibyggande inom detta projekt. Projektet möjliggör även framtida storskaliga industriella investeringar som innebär en betydande efterfrågan på våra tjänster under de kommande åren, säger Magnus Granljung, VD för NYAB Sverige.