Nyheter

Efterlyser fler miljömärkta byggprodukter

Norska Vestlandshus bygger sitt första Svanenmärkta hus, men det verkar finnas för lite utbud av miljömärkta byggprodukter på den norska marknaden. Nu ber de leverantörerna att engagera sig så att det blir lättare att bygga mer miljövänligt.

– Vi är helt beroende av att leverantörer kan leverera miljömärkta varor till våra byggprojekt. Nu när vi bygger vårt första Svanenmärkta hus i Stryn har ”Boen” för golv och ”Nordan” för fönster varit lätta val eftersom de erbjuder många Svanenmärkta produkter, säger Trond Erik Skarshaug, vd på Vestlandshus.

Vestlandshus har byggt hus i snart 50 år. Nu känner de att bostadsköpare vill ta mer hänsyn till miljö och hållbarhet när de bygger sitt drömhus. Samma trend kan ses på den privata marknaden för byggmaterial. Sju av tio norska konsumenter vill köpa mer miljövänliga byggprodukter, men många har svårt att hitta produkterna, visar en undersökning som YouGov gjort för Svanen.

– Det måste bli lättare att hitta miljövänligare byggmaterial. Därför har Svanenmärkt tagit fram ambitiösa krav på allt från golv, fönster, färg och beklädnad. Det finns många norska producenter som kan uppfylla kraven, så här finns orealiserad potential, säger Cathrine Pia Lund, vd för Svanen.

Hon framhåller att det aldrig har funnits en bättre grogrund för byggmaterialleverantörer att satsa på att göra mer miljövänliga produkter.

– Utvecklare efterlyser ett större utbud av miljömärkta byggprodukter. Därför hoppas vi att fler tillverkare ska bära Svanen på sina produkter, så att de blir tillgängliga för aggressiva byggare. Det ska göra det lättare att bygga mer miljövänligt. Dessutom kommer det att hjälpa tillverkarna att ligga steget före de aviserade regeländringarna från EU, fortsätter Lund.

Nya EU-regler kommer att vara en ”game changer”

EU arbetar nu med att sätta ett tydligt ramverk för hur produkter, inklusive bygg- och byggprodukter, produceras och kommuniceras. EU:s mål är att göra det lättare för konsumenter att göra bra klimat- och miljöval, förhindra greenwashing och säkerställa mer hållbara produkter på den europeiska marknaden.

Bland de föreskrifter som kommer är:

Byggvaruförordningen: Krav på marknadsföring av och information om byggprodukter på den europeiska marknaden.

Ekodesignförordningen: Krav på hållbar produktutveckling som omfattar produktion och möjlighet till reparation.

Direktiv för förstärkt konsumentskydd: Krav på information till konsumenter om bland annat hållbarhet och reparation, förutom förbud mot påståenden om hela produkten när det bara gäller delar av produkten, samt miljömärkningar som inte baseras på ett certifieringssystem eller upprättat av offentliga myndigheter.

Greenwashing-direktivet: Krav på hur tillverkare kan marknadsföra och kommunicera om sina produkters klimat- och miljöfördelar.

Från Bryssel till Stryn

Vestlandshus kommer att bygga fler Svanenmärkta bostäder, i linje med strängare riktlinjer från EU. Ett av kraven för Svanen är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier i byggmaterial som ingår i byggnaden ska begränsas till ett minimum. Ett sätt att säkerställa detta är att välja miljömärkta byggprodukter.

– Jag hoppas på ett betydligt bredare utbud av miljömärkta byggprodukter, som vi kan använda i våra projekt. EU-reglerna kommer att få stort genomslag, men vi ska inte behöva vänta på att EU ska göra framsteg i byggandet av miljövänligare hus, avslutar Skarshaug på Vestlandshus.