Nyheter

Semrén & Månsson Arkitekter storsatsar på AI

Semrén & Månsson satsar nu intensivt på artificiell intelligens (AI). Satsningen gör Semrén & Månsson framtidssäkrade, när man nu knyter an AI-utvecklingen på en strategisk och organisatorisk nivå för hela verksamheten. 
  AI-teknik bär potentialen att revolutionera vår bransch, och driva den mot en nödvändig helomvändning. Vi gör nu en ordentlig satsning som kommer generera flera framgångsfaktorer och ökad affärsnytta i våra projekt, säger Maria Persson, VD på Semrén & Månsson.

Semrén & Månsson har den grundläggande strukturen på plats som gör att arkitekterna enkelt kan testa och implementera nya AI-lösningar.

Lisa Anger, CDO på Semrén & Månsson och ansvarig för AI-satsningen, utvecklar:

AI ger oss fantastiska möjligheter att effektivisera analyser och processer, men också att strukturera data och hantera information. Vi kommer arbeta utifrån våra värderingar gällande ansvarstagandet för nyttjandet av ny teknik, och låta AI göra det AI gör bäst.

AI:s intåg i fastighetsbranschen markerar inledningen på en spännande och nyskapande framtid. Initialt kommer Semrén & Månsson lägga stor vikt vid nyttjandet av AI för den interna verksamheten, men man kommer också att erbjuda vägledning, föreläsningar och workshops till sina kunder i deras AI-utveckling.

Potentialen i AI är enorm och hur vi nyttjar denna tillsammans med den mänskliga intelligensen kommer att vara avgörande för företag i framtiden, avslutar Lisa Anger.