Nyheter

Kriminalvården har växt motsvarade sju anstalter på två år

Sedan oktober 2021 har Kriminalvården skapat en bra bit över 1 000 nya platser för intagna. Det motsvarar sju medelstora* anstalter eller elva medelstora häkten.

– Vi börjar nu få ordentlig utdelning för de insatser som sjösattes för några år sedan. Vi kan dessutom räkna med en växande ökningstakt kommande år, säger Susanne Wedin, chef för avdelningen anstalt, häkte och frivård.

I oktober 2023 har Kriminalvården cirka 5 850 platser i anstalter och cirka 2 950 platser i häkten. Motsvarade siffror i oktober 2021 var 5 150 platser i anstalter och 2 550 platser i häkten, vilket innebär en ökning med 1 100 platser, eller 14 procent.

Ett annat sätt att förstå ökningen är att den motsvarar sju medelstora anstalter, eller elva medelstora häkten.

– Förutom att bygga nytt och bygga ut skapar vi fler platser genom att bygga om, till exempel genom att anpassa celler för att ha plats för två intagna, fortsätter Susanne Wedin.

Kriminalvården har ett 50-tal platsökningsprojekt i gång just nu. Vissa är på kort sikt, andra på medellång sikt och ytterligare andra på lång sikt. Projekten är spridda över hela landet.

– Att bygga ut Kriminalvårdens verksamhet är komplext och tar tid. De byggnader vi använder innehåller många specialanpassningar och byggnationen måste inte sällan göras i en redan pågående verksamhet med ofta hög säkerhet. Till det kommer att rekryteringen av fler medarbetare som måste löpa parallellt med utbyggnaden, konstaterar Susanne Wedin.

Under 2022 och hittills under 2023 har antalet anställda i myndigheten ökat med cirka 2 000 medarbetare, från drygt 14 000 till drygt 16 000. Kriminalvården arbetar nu under hösten med en uppdaterad plan för hur platsutbyggnaden ska se ut kommande år. Den ska redovisas för regeringen i december.

– Vår ökning i antal platser och medarbetare betyder att vi är en betydande tillväxtmotor både lokalt och regionalt, både i ett kort och i ett långt perspektiv, avslutar Susanne Wedin.

Foto: Rodolfo Quirós