Nyheter

Stendörren uppför en logistikanläggning om 9 500 kvm i Enköping

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Advania Sverige AB avseende en logistikanläggning om 9 500 kvm på fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping. Anläggningen blir genom hyresavtalet med Advania Sverige AB fullt uthyrd.

Bygglov har erhållits och förberedande arbeten inför nybyggnationen har redan påbörjats. Tillträde till lokalerna beräknas ske 1 januari 2025.

– Vi är glada över att vi tillsammans med Advania får möjlighet att uppföra en ny logistikanläggning för hantering av återtagen IT-utrustning. Vi delar höga ambitioner vad gäller hållbarhet och är därför glada över att få förverkliga detta tillsammans. Målsättningen är att miljöcertifiera anläggningen enligt BREEAM-SE nivå Excellent och NollCO2. Vi maximerar solcellsanläggningen, försörjer anläggningen med bergvärme och frikyla samt möjliggör laddning av elfordon, säger Maria Jonsson, Utvecklingschef på Stendörren.

– Vi är enormt stolta över att utöka vårt ansvar för en mer hållbar IT-leverans. Advania har länge fokuserat på ansvarsfull livscykelhantering med målet att förlänga IT-utrustningens livslängd. Med våra nya lokaler kan vi nu öka vår kapacitet och därmed arbeta på ett mer skalbart och säkert sätt för cirkulär hantering av IT-utrustning, säger Tomas Wanselius, CEO på Advania.