Nyheter

Peab bygger äldreboende i Norrköping

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt äldreboende i Norrköping. Beställare är Norrköpings kommun och kontraktssumman uppgår till 210 miljoner svenska kronor.

Projektet omfattar ett nytt äldreboende i tre plan på fastigheten Fiskeby 2:1. Byggnaden kommer att bestå av 80 boenderum, allmänna utrymmen samt personal- och teknikutrymmen.

Bottenbjälklaget ska bestå av platta på mark, byggnadsstommen av betong och fasaden av tegel. En del av taket ska förses med solpaneler.

– Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Norrköping. Peab har stor erfarenhet av att bygga vård- och omsorgsboenden och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Projektet startar i oktober 2023 och beräknas vara färdigställt i februari 2026.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.

Illustration: LINK Arkitektur