Nyheter

Möjlighet till fler bostäder på Klostergården i Lund

Detaljplanen för HSB Skånes hyresfastighet Klostervallen kommer att ses över för att möjliggöra byggnation av ytterligare ett hus på tomten. Det beslutade byggnadsnämnden i Lund under sitt möte torsdagen 19 oktober.

Beslutet innebär att stadsbyggnadskontoret nu ska arbeta fram ett förslag till ändring av detaljplanen som kan möjliggöra förtätning med ett punkthus. På den berörda tomten finns idag tre hyreshus med vardera upp till 7 våningar. Det nya huset kan få upp till 12 våningar och planeras att byggas som en bostadsrättsförening.

– Vi ser mycket positivt på denna förtätning, det är ett strategiskt bra läge, inte minst med tanke på den nya stationen som öppnar inom kort. Vi kommer nu att påbörja arbetet för att visa hur de krav som ställs på det nya huset avseende buller, ljus och parkering kan uppfyllas, säger Caroline Sellström, affärsområdeschef Bostad och medlem på HSB Skåne.

Foto: Ulf Huett Nilsson