Nyheter

Emil Lundgren installerar all el i nya Junkaremålsskolan i Tranås

Emil Lundgren har fått i uppdrag att genomföra ett omfattande el-installationsarbete för nya Junkaremålsskolan i Tranås. Kunden är AB Tranåsbostäder och beställare är NCC Sverige AB. Projektering av projektet börjades sommaren 2022 och den nya moderna skolan beräknas färdigställas under våren 2024.

Junkaremålsskolan byggdes 1967 och är Tranås största grundskola med drygt 750 elever. Efter en utredning 2020 framkom inomhusmiljöproblem, varpå beslut togs om att byggnader ska rivas för att återskapa en mer modern, hållbar och anpassad skola.

– Visionen för projektet är ”En skola att längta till”, med målsättningen att skapa en hållbar och inspirerande lär- och utemiljö för elever och personal. Det manifesteras bl a i materialvalen där byggnadens fasad som helhet utformas i trä, säger Göran Lorentzi, Byggchef på AB Tranåsbostäder.

– Hållbarhet och återbruk har också återspeglats i att vi under starten av projektet tagit vara på material som brandlarm, belysningsstolpar och armaturer från byggnader som revs. Detta kommer Tranåsbostäder kunna återanvända i andra byggnader längre fram, berättar Alexander Almegård, projektledare Emil Lundgren Jönköping.

Emil Lundgren har varit med från start av projektet för att ta fram system- och bygghandlingar under projekteringsperioden. Under uppbyggnad kommer Emil Lundgren att ansvara för alla el-installationer som belysning, kraft, tele/data, styr, säkerhets- och brandinstallationer. Utöver installationer har även Emil Lundgren genomfört ett ställverksbyte i befintlig skolbyggnad.

Dessutom kommer Emil Lundgren att installera 160kWp solceller åt beställaren. Projektets övergripande mål är att kvalificera sig för betyg Silver i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

– Något som är extra kul är att vi under projektets gång kommer att samverka med gymnasieskolan i Tranås för att ta emot praktikanter från deras elprogram. Det är väldigt uppskattat då de får möjlighet att praktisera på en större byggnation och arbetsplats under uppbyggnad , tillägger Marcus Nordh ledande montör Emil Lundgren.