Nyheter

Peab bygger om Värnamo sjukhus

Peab har fått uppdraget att göra en om- och tillbyggnad av Värnamo sjukhus. Beställare är Regionsfastigheter i Jönköping Län och kontraktssumman uppgår till 214 miljoner svenska kronor.

Projektet innefattar nybyggnad av Hus 21 på Värnamo sjukhus. Den nya byggnaden ska innehålla lokaler för den psykiatriska kliniken, däribland vårdavdelning med heldygnsvård, jour- och beroendemottagning, administrativa lokaler samt personalutrymmen. Hus 21 ska anslutas med befintligt Hus 09 genom en ny förbindelsegång. Med anledning av den nya förbindelsen kommer också utrymmen i Hus 09 att byggas om.

Systemet SundaHus Miljödata kommer att användas i projektet för medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och hållbar byggnad.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi ännu en gång får uppdraget att utveckla Värnamo sjukhus. Vi har tidigare uppfört nya lokaler för operation, sterilcentral samt intensivvård på sjukhusområdet och ser nu fram emot att bygga ytterligare lokaler för att möta framtidens behov och krav inom sjukvården, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

– Regionfastigheter ser fram emot att få fortsätta arbeta med den organisation som vi känner sedan tidigare projekt. Det borgar för ett gott samarbete med gott resultat, säger Thomas Svärd, Projektchef Regionfastigheter.

Uppdraget är en utförandeentreprenad. Byggstart sker i november 2023 och projektet beräknas vara färdigställt i februari 2026.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.

Illustration: Liljewall Arkitekter AB