Nyheter

Byggstart: Nya Luleå Hamn

För att möta den industriella utvecklingen och den gröna tillväxten i norra Sverige, bygger Luleå Hamn nu Nya Luleå Hamn. Rejlers är delprojektledare med ansvar för system-arkitekturen som ska möjliggöra en hög grad av automatisering för hamnanläggningen.

Den nya hamnen som byggs i Luleå får bland annat en helt ny hamnplan på 750 000 m2 och är ett strategiskt viktigt projekt för att kunna genomföra alla planerade industrisatsningar i norra Sverige.

Rejlers är delprojektledare med ansvar för att etablera en modern system-arkitektur som skapar förutsättningar för en hög grad av automatisering. Uppdraget omfattar allt inom system, från projektets tidiga faser till en framtida fungerande, modern hamnanläggning. System-arkitekturen ska koppla ihop funktioner som affärssystem, system för logistik och terminalhantering samt fartygsanlöp för de olika aktörerna i hamnområdet.

I den nya hamnen ges även plats för en logistikpark med mer lagringsytor och järnväg för anslutning till näringslivssatsningar och industrietableringar via Södra Malmbanan. Tack vare den djupare farleden och djuphamnen kan större och fullastade fartyg hanteras, vilket leder till effektivare sjötransporter med betydligt mindre miljöpåverkan.

– När den nya hamnen är färdigbyggd har godskapaciteten ökats flera gånger om. Genom Rejlers stora kunnande inom digitala industri- och logistikprocesser kan vi möta de tuffa krav som ställs på system-arkitekturen i den nya hamnen, säger Erik Söderström, Business Area Manager på Rejlers Division Industry.

– Uppdraget utförs i nära samarbete med Nordkonsult i Luleå AB, där vi är glada över möjligheten att utveckla det lokala samarbetet ytterligare då goda samarbeten är avgörande inom den expansiva region vi befinner oss i, avslutar Erik Söderström.