Nyheter

Första spadtaget för nytt energilager i Gävle

Ingrid Capacity – som i partnerskap med BW ESS bygger energilager i elnätet – tog den 16 oktober det första spadtaget för en ny anläggning i Gävle. Det nya energilagret kommer att ha en effekt på cirka 12 MW, vilket under en timme skulle kunna tillgodose elbehovet för motsvarande halva Gävle. Lagret beräknas vara i full drift innan sommaren 2024.

Energilagret tar hand om elen när det råder överskott, för att sedan tappa tillbaka elen i systemet när det råder brist. Energilagring ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnader för ny infrastruktur. Medan elsystemet kommer att bli mer utsatt ju längre elektrifieringen fortskrider, kan energilagring göra elsystemet stabilare, säkrare och billigare. Med ledtider på 1–2 år från projektstart till färdigställande, är energilagring ett snabbt sätt att stärka det existerande systemet.

– Ingrid Capacitys historiska utbyggnad av energilager fortsätter nu till Gävle. Energilagret löser den brist på effekt som uppstår när efterfrågan på el ökar. Gävle får ett stabilare och mer resilient elsystem. Minskade investeringsbehov i näten kommer att spara pengar för lokala konsumenter och företag, samtidigt som Gävle blir mer attraktivt för att etablera verksamhet, säger Lisbet Ersson, projektledare i Ingrid Capacity.

Det är otroligt roligt att Gävle kommun får vara med i denna nydanande etablering, som både kommer gynna medborgare lokalt och bidra till elsystemet i regionen och nationellt. Förhoppningsvis leder det också till att nya industrier har möjlighet att etablera sig lokalt, vilket är en vinst för såväl näringsliv som arbetsmarknad, säger Kristofer Dahlgren, kommunalråd (l) med ansvar för energifrågor.

– Mer el från såväl vindkraft som solkraft kommer att kopplas på i närområdet framöver. Det är positivt att näringslivet möter upp med den här sortens flexibla lösningar, säger Anders Ekman, ordförande (c) i samhällsbyggnadsnämnden.

Anläggningen i Gävle är en av sex byggnationer med en sammanlagd effekt om 89 MW som Ingrid Capacity och BW ESS precis har inlett. Under de närmaste åtta månaderna planeras ytterligare anläggningar med en total kapacitet om 300 MW. Det innebär att samarbetet innan 2024 års slut kommer att ha 400 MW i drift, främst i elområdena SE3 och SE4. Det motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges största kärnreaktor, Oskarshamn 3, eller 100 moderna vindkraftsturbiner när de producerar på full effekt.

Om Ingrid Capacity:

Ingrid Capacity är Nordens ledande aktör inom energilagring. Med flexibla resurser och lagring skapar bolaget ett optimerat och resilient elsystem med fokus på kostnadseffektivitet, för att möjliggöra den gröna omställningen. Ingrid Capacity har idag drygt 100 MW i byggfas, 300+ MW på väg in i byggfas och ytterligare 800 MW under utveckling. Bolaget startade 2022 och tog redan under 2023 in drygt 1 miljard SEK. Ingrid Capacity är i dagsläget aktivt i Sverige, Finland och Estland.

Om BW ESS:

BW ESS är en ledande global investerare inom storskaliga batterisystem för energilagring, med en betydande portfölj i Storbritannien och ett investeringsfokus som även spänner över Europa, Australien och USA. Företaget är en del av BW Group, som är ett globalt energi- och sjöfartsföretag med en växande investeringsportfölj i ren energi, inklusive solenergi, havsbaserad vindkraft och biogas. BW Groups operativa huvudkontor ligger i Singapore, och företaget har haft en stark närvaro i Skandinavien under de senaste 20 åren.