Nyheter

De vinner Huddinges byggnadspris 2023

Huddinges byggnadspris 2023 går till om- och tillbyggnaden av Tomtbergaskolan. En byggnad där volym, skala och proportioner är väl anpassade och tillbyggnaden underordnar sig tydligt den ursprungliga skolbyggnaden som uppfördes 1923.

Byggnationen stod klar hösten 2021 och skolan ger nu plats åt 840 elever i klasserna F-6.

– Grattis till Tomtbergaskolan, det är en fantastisk skolbyggnad där de nya delarna fint samspelar med de äldre. Ljusgården med det otroliga ljusinsläppet fungerar som en samlande plats för hela skolan, som tack vare konstnärliga utsmyckningar tydligt visar att det är en plats för barn, säger Emil Högberg (S), ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Huddinge kommun.

Mångfacetterad men samlad helhetskomposition

I motiveringen står det bland annat: ”De äldre byggnadsdelarna återspeglar en annan epok i Huddinges historia varför det är extra värdefullt att byggnadens ursprungliga karaktär fortsatt kan utläsas tydligt i stadsmiljön. En sammansättning av olika komponenter, kulörer och material ger en mångfacetterad men ändå samlad helhetskomposition, vilket gör ombyggnaden imponerande invändigt.”Arkitekt: HMXW Arkitekter och Witte Sundell.

Huddingebornas pris

De nominerade utses av politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och sedan röstar Huddingeborna fram vinnaren.

Under årets röstningsperiod från 1 september till 1 oktober kom det in totalt 1 484 röster, och av dem gick 655 röster till om- och tillbyggnaden av Tomtbergaskolan. De övriga nominerade var upprustningen av Sjödalsparken, en villa, en byggnad för Karolinska universitetssjukhuset och Nytorps mosse.

Byggnadspriset är ett sätt att uppmärksamma estetiskt genomarbetade byggnader och fysiska miljöer i Huddinge, gärna med hållbarhet som tema.

Vinnaren får ett diplom och en plakett av Huddingekonstnären Håkan Bull.

Prisutdelningen sker på kommunfullmäktiges möte i december.