Nyheter

Jesper Lövkvist, Utopia Arkitekter: ”Därför är arkitekterna livrädda”

”Många av landets kommuner borde fråga sig varför man inte oftare får ta del av raka kritiska synpunkter från projektutvecklare och arkitekter. På sina håll tror man sig nog få höra det mesta, men sanningen är att utvecklare allt för ofta är beredda att under tystnad acceptera stökiga och osäkra processer.”

Det skriver Jesper Lövkvist, partner på Utopia Arkitekter i en debattartikel i Fastighetsnytt:

”Förklaringen till tystnaden är ofta lika enkel som skrämmande. Man är livrädd.”

”Vetskapen om vem som faktiskt håller i taktpinnen skrämmer till tystnad. Alldeles oberoende av hur befogad den rädslan är så är det en stolt tradition i branschen sedan åtskilliga decennier.”

”Det finns ett antal kommuner som ständigt slåss om topplaceringen när utvecklare och arkitekter gråter ut om vilka man anser vara besvärligast att jobba med. Jag tänker av ren självbevarelsedrift inte lista dem här, men låt mig säga så mycket som att landets största kommuner väldigt sällan saknas bland dem.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/debatt/jesper-lovkvist-darfor-ar-utvecklarna-livradda/

Foto: 6277974