Nyheter

Peab bygger räddningsstation i Norrköping

Peab har fått uppdraget att bygga en ny räddningsstation i Norrköping. Beställare är Norrköpings kommun och kontraktssumman uppgår till 132 miljoner svenska kronor.

Projektet omfattar nybyggnation av räddningsstation med tillhörande garage och radiotorn. Stationen ska byggas på Ljurafältet i Norrköping, vid utfarten till E22. Huvudbyggnaden kommer att bestå av kontor, garage, omklädningsrum, gym, vilorum, kök, matsal och bastu. En komplementbyggnad ska också uppföras som ska innehålla garage och installationer.

Största delen av stommen ska bestå av korslimmat trä, som framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process och minskar därför klimatavtrycket. En stor del av taket kommer att förses med solpaneler och övrig takyta ska bestå av sedum. Byggnaden kommer att bli självförsörjande när det gäller el och vatten. Vid kris kommer räddningsstationen att förse Norrköpingsborna med vatten.

Den nya räddningsstationen kommer att ersätta den nuvarande stationen vid Södra promenaden, som byggdes 1940 och är för liten för den verksamhet som räddningstjänsten bedriver.

– Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit tilldelade uppdraget att bygga Norrköpings kommuns nya, moderna räddningsstation. Vårt mål är att leverera en station av högsta kvalitet i full överensstämmelse med de höga krav som gäller för säkerhet och miljö, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

Uppdraget är en delad entreprenad där Peab har fått tilldelning på entreprenaden mark och husbyggnad. Projektet beräknas vara färdigställt i augusti 2025.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2023.

 

Illustration: Tengbom arkitektkontor