Nyheter

NCC renoverar och bygger om Peterslundsskolan i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av Oxelösunds kommun renovera och bygga om Peterslundsskolan i Oxelösund. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 120 MSEK.

NCC ska renovera och bygga om Peterslundsskolan till mer ändamålsenliga och moderna lokaler med plats för 450 elever. Projekteringen av bygget som pågått sedan i våras går nu in i produktionsfasen. Peterslundsskolan består av grundskola, träningsskola och fritidshem, en stor skolgård samt bollplaner och multiplaner om totalt cirka 5.000 kvadratmeter. Skolan är i två plan inklusive källare och skyddsrum, 14 klassrum, studiehallar, slöjdsalar, bibliotek och idrottshall.

­– NCC har haft en öppenhet och förståelse för vad det är vi vill skapa med vår nya skola. Med en gemensam projektorganisation har vi dragit nytta av varandras kompetenser och tillsammans har vi prioriterat för att få största möjliga utväxling av investeringen i vår skola. I slutänden ser vi fram emot att lämna över en fin byggnad till förvaltningen med bra lärmiljöer för elever och lärare och att vi får ytterligare en skola vi är stolta över, säger Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom på Oxelösunds kommun.

NCC har noga undersökt möjligheterna för återbruk av den befintliga skolans material och kommer bland annat återanvända fönster, tegel och viss inredning för att minska klimatpåverkan i projektet. Renoveringen innebär att byggnadens energibehov sänks vilket resulterar i lägre miljöpåverkan och driftskostnader för fastigheten.

­– Vi har under flera års tid haft ett lyckat samarbete med Oxelösunds kommun. Som en av Sveriges största skolbyggare är vi glada och stolta över att få fortsätta samarbetet och skapa attraktiva lärmiljöer både för nuvarande och kommande Oxelösundare, säger Sagvan Abdulsatar, produktionschef NCC Building Sweden.

Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2023. Byggstart inleddes under tredje kvartalet 2023 och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2024.