Nyheter

Fastighetsägarna om årets hyresförhandlingar: ”Om vi ska ta kostnaden är hyresrätten hotad”

”Replik från Fastighetsägarna om årets hyresförhandlingar. I Aftonbladet skriver Hyresgästföreningen och PRO, att Fastighetsägarna kommer med ”löjligt höga krav på nya hyreshöjningar” och att hyresvärdar inte kan ”lämpa över hela ansvaret på redan hårt pressade hushåll”.

”Det är en cynisk beskrivning av rådande situation.”

Det skriver Nathalie Brard, Förhandlingschef Fastighetsägarna Stockholm och Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna GFR i en debattartikel i Aftonbladet:

”Det stämmer att många hushåll, däribland många pensionärer, drabbats hårt av senaste årens kraftiga kostnadsökningar. Det gäller dock främst de som äger sitt boende, vilket 70 procent av landets pensionärer gör. Med kraftigt stigande kostnader för lån, värme, el, vatten med mera har kostnaderna för dessa hushåll ofta ökat med 10 000 kr eller mer per månad.”

”I år höjdes hyrorna med i snitt 4,1 procent i landet, en höjning som enligt debattörerna ”gröpte hål i hushållskassorna”. I själva verket visar höjningen hur hyressättningssystemet skyddar hyresgäster.”

”I pengar innebär höjningen att månadskostnaden för en genomsnittlig trerumslägenhet ökar med ca 350 kronor. Mellanskillnaden bärs av landets hyresvärdar, vilket enligt författarna är att betrakta som att hyresvärdarna vältrar över kostnaderna på hyresgästerna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Kn4j56/fastighetsagarna-om-vi-ska-ta-kostnaden-ar-hyresratten-hotad