Nyheter

Assemblin bidrar i spännande bostadsprojekt i Örebro

På uppdrag av Görtz Fastigheter AB ska Assemblin Ventilation utforma och installera all ventilation i bostadsprojektet Fåfängan i Örebro. Installationsarbetet startade i september och kommer att pågå till hösten 2025. Det totala ordervärdet motsvarar cirka 16,5 MSEK.

I centrala Örebro byggs ett nytt bostadskvarter, kv. Fåfängan, med 245 lägenheter på 6 till 12 våningar. Byggnaderna utförs som en kvartersbebyggelse runt ett torg med affärslokaler i markplan. Målsättningen är att skapa en attraktiv och väl sammanhållen bostads- och arbetsmiljö. I källare och bottenplan byggs nya parkeringsgarage. På uppdrag av Görtz Fastigheter ska nu Assemblin Ventilation ansvara för ventilationen i det nya kvarteret.

– Kv Fåfängan är ett spännande och väl genomtänkt bostadsprojekt. Vi är mycket glada för förtroendet att tillsammans med övriga aktörer och Görtz Fastigheter AB bidra till en effektiv byggprocess och ett bra slutresultat, säger Håkan Ekvall, vd och chef för affärsområde Assemblin Ventilation.

Foto: Clarus Arkitekter