Nyheter

John Mattson säljer fastighet i Högdalen, Stockholm

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Trappsteget 2 i Högdalen. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Arne Dufva Högdalen AB.

Fastigheten Trappsteget 2 är belägen i stadsdelen Högdalen i Stockholm och utgörs av 72 bostadslägenheter. Den totala uthyrbara arean uppgår till 4 447 kvadratmeter varav bostäder utgör 100 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket understiger bokfört värde per andra kvartalet 2023 med 4 miljoner kronor.

Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka -7 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För tredje kvartalet kommer en realiserad värdeförändring att redovisas.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

– Vi fortsätter att anpassa bolaget till nya marknadsförutsättningar och genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot en lägre belåningsgrad. Sedan juni 2022 har vi avyttrat fastigheter till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor. Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 16 oktober 2023.

Wigge & Partners har varit säljarens legala rådgivare i transaktionen.