Nyheter

Älvsbyhus anpassar produktionen efter rådande konjunktur

I en utmanande omvärldssituation med stigande kostnader, hög inflation och minskad disponibel inkomst har småhusmarknaden utvecklad sig mot en situation som liknar bostadskrisen i början på 90-talet.

– Efterfrågan på att bygga och bo i småhus är fortsatt stor men försvåras genom att kostnaderna i byggbranschen har stigit mycket mer än reallönerna kombinerat med högre räntor, säger Kent Johansson vd Älvsbyhus.

Älvsbyhus anpassar därför produktionsvolymerna för att öka effektiviteten.

– Vi är fortsatt Sveriges största småhustillverkare och satsar bland annat på nya kontor och visningshus i våra expanderande Norrlandsregioner. Samtidigt behöver vi anpassa vår kostym i produktionsleden efter den lågkonjunktur som samtliga våra marknader är inne i och att vi går från en rekordhög produktion till en lägre. Det innebär tyvärr att vi behöver varsla personal, fortsätter Kent Johansson.

De cirka 40 personerna som varslas om uppsägning på Älvsbyhus är både tjänstemän och kollektivanställda med en preliminär fördelning om 15 personer i Älvsbyn och 25 personer i Bjärnum.

– Sedan 1960 har vi stabilt levererat över 46 000 hus till kunder i Sverige, Finland och Norge till marknadens bästa pris. Vilket vi tänker fortsätta att göra. Vi har ett uttalat mål att bibehålla så mycket personal och kompetens som möjligt för att vara beredda när marknaden vänder, säger Kent Johansson.

Älvsbyhus har säljkontor i Norge, Sverige och Finland samt två fabriker i Sverige – Älvsbyn och Bjärnum.

– Vår säljorganisation är stärkt och vi kommer att fortsatt satsa på marknadsföring digitalt i diverse medier. Vårt mål är att komma kraftfulla ut ur den lågkonjunktur som råder. Vi har gjort det förut och kommer att göra det igen, avslutar Kent Johansson vd Älvsbyhus.