Nyheter

MEKO avyttrar fastigheter i Danmark till ett värde av 6 miljoner euro

MEKO har avyttrat en lager- och kontorsfastighet i Danmark till fastighetsförvaltaren Hanssen Stagnum A/S. Transaktionen värderar fastigheten till omkring 6 miljoner euro och ger en reavinst om cirka 4 miljoner euro. Affären innebär att MEKO stärker sin finansiella ställning ytterligare.

Fastigheten som säljs är belägen i Odense och nyttjas av MEKOs danska affärsområde FTZ. Uppgörelsen innehåller ett så kallat triple-net-leaseavtal, vilket innebär att FTZ åtar sig att fortsätta att hyra lokalerna till marknadsmässiga villkor till och med det första halvåret 2025. Som tidigare kommunicerats investerar MEKO i ett nytt, högteknologiskt centrallager i Odense dit FTZ planerar att flytta under 2025.

Transaktionen värderar den sålda fastigheten till cirka 6 miljoner euro. Den positiva kassaflödeseffekten uppgår till samma belopp och reavinsten är cirka 4 miljoner euro, varav en mindre del kommer att fördelas under hyresperiodens längd.

Uppgörelsen är ett led i MEKOs arbete med att stärka sin finansiella ställning och en följd av strategin att inte äga fastigheter långsiktigt. Under det andra kvartalet såldes fastigheter i Finland till ett värde av 36,5 miljoner euro, vilket bidrog till att sänka MEKOs skuldsättningsgrad till 2,6 mätt som nettoskuld i förhållande till justerat rörelseresultat (EBITDA). MEKOs finansiella mål är att ligga inom intervallet 2 – 3.

Foto: Rolands Varsbergs