Nyheter

Stomresningskalas i Björlanda

Nu går bygget av 90 bostadsrätter i Björlanda in i fasen där husstommen reses. Markarbeten och grundläggning är klara och husen växer våning för våning. Det vill vi på Egnahemsbolaget och Skanska fira med ett stomresningskalas för alla inblandade.

Med på kalaset är även elever från Trulsegårdsskolan som lämnar över en framtidskapsel och Johannes Hulter, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är roligt att husen börjar växa uppåt nu, säger Elias Olofsson, projektledare Egnahemsbolaget. Vi ser också ett stort intresse för lägenheterna, kanske för att nyproducerade bostadsrätter är en bostadsform som saknas i området.

Hela Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Befintlig bebyggelse kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum. Området planeras och byggs ut i flera olika etapper. Först ut i första etappen är Egnahemsbolaget som bygger Brf Björlanda Ängar, med 90 bostadsrätter. Säljstart är i november 2023 och inflyttning sker från 2025.

Senare i denna etapp byggs ytterligare cirka 650 bostäder av olika byggherrar. Dessutom tillkommer ett äldreboende, en park, utökad pendelparkering och nytt läge för busshållplats.

Entreprenör för Egnahemsbolagets projekt är Skanska, som också är med på plats.

– Vi är väldigt glada över uppdraget att bygga bostäder åt Egnahemsbolaget och stadsdelen Björlanda. I tider när bostadsbyggandet till stora delar stannat av visar Egnahemsbolaget att det fortsatt går att utveckla nya bostäder. Den resan är vi stolta över att vara en del av, säger Jonas Celander, distriktschef Skanska.

Mer fakta om Bostadsrättsföreningen Björlanda Ängar hittar du här: 

https://www.egnahemsbolaget.se/projekt/bjorlanda-angar/

Mer fakta om hela Skra Bro-projektet hittar du på Göteborg Stads hemsida:

 https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer/hitta-stadsutvecklingsprojekt/stadsomrade-hisingen/skra%20bro#toc-1