Nyheter

Carlstedt Arkitekter rekryterar Daniel Sturaeus

Carlstedt Arkitekter rekryterar Daniel Sturaeus till rollen som uppdragsansvarig inredningsarkitekt. Daniels mångåriga erfarenhet av konceptuella och identitetsskapande kontorsmiljöer breddar Carlstedts erbjudande, såväl inom offentlig miljö som inom kontor och andra kommersiella fastigheter.

Daniel kommer närmast från egen konsultverksamhet där han bland annat arbetat som underkonsult till Studio Stockholm Arkitektur. Dessförinnan drev han i flera år Nom Arkitekter. Daniel har en bakgrund som möbelsnickare och utbildade sig därefter till inredningsarkitekt och har en mångårig erfarenhet av allt från komplexa specialsnickerilösningar och hyresgästanpassningar till taklandskap och tillfälliga konsthallar.

– Jag ser det som en spännande utmaning att tillsammans med mina kollegor få bredda och utveckla Carlstedts erbjudande inom kompetensområdet inredningsarkitektur, säger Daniel Sturaeus. – Kvalitet och hållbar resursförvaltning är självklara förutsättningar när vi förstår och utvecklar våra kunders verksamheter och tillsammans följer processen från vision till implementering, utvärdering och uppföljning.

På Carlstedt Arkitekter arbetar arkitekter och inredningsarkitekter tätt tillsammans med att forma publika rum där gestaltning, färgsättning, material och inredning samverkar till en helhet. Carlstedts gedigna erfarenhet av de offentliga miljöernas komplexa funktionskrav får med Daniel en starkare konceptualitet med fokus på hållbarhet och bredare kompetens inom kontorsarbetsmiljöer.

– Jag fascineras av hur ett stycke trä, format som ett stolsben, inte bara berättar var det vuxit, hur tillgången på vatten har varit, hur väder och vind har påverkat täthet, utseende och kvalitet i virket, utan att det också bär en historia om oss människor och vår förmåga och vilja att föra samman erfarenhet, kunskap och estetik, avslutar Daniel Sturaeus.