Nyheter

NCC bygger multihus i finska Oulu

NCC har fått i uppdrag av Oulu stad att bygga ett multihus invid Tuira skola i Oulu i Finland. Uppdraget uppgår till cirka 260 MSEK.

Det yteffektiva multihuset blir cirka 8 500 kvadratmeter stort och byggs i två våningar. Byggnaden ska användas till skolverksamhet, bibliotek, service för ungdomar samt vuxenutbildning. Cirka 650 elever mellan förskoleklass och årskurs 9 kommer att vistas i lokalerna som har utformats för att främja en god och hälsosam lärmiljö samt för att stärka den kommunala verksamheten.

Det nya multihuset byggs intill den kulturminnesmärkta skola från år 1900 som ligger bredvid. Husen ansluts till varandra via en passage.

− NCC har byggt många skolbyggnader och tillsammans med vår uppdragsgivare ska vi nu skapa lokaler för flera olika verksamheter och där vi knyter samman gammalt och nytt. Det kommer bli en imponerande byggnad som vi ser fram emot att bygga, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen inleds omedelbart och förväntas vara färdigt i början av sommaren 2025.

Ordervärdet om cirka 260 MSEK registreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

Foto: Verstas Architects