Nyheter

Byggstart: Nya parker och lekplatser i Vega

I takt med att Vega växer och utvecklas till en attraktiv stadsdel att bo och leva i skapar Haninge kommun nya platser för gemenskap, rörelse och lek.

Under hösten startar byggnationen av en ny lekplats vid Söderhags udde vars innehåll tagits fram genom en medborgardialog med de boende i området. Samtidigt startar också bygget av Nakterhusparken, som kommer ligga sydväst om Nakterhusskolan vid Gaffelseglet.

– För att sätta innehållet till den nya lekplatsen i Söderhags udde har vi genomfört medborgardialog med dem som bor i området. Resultatet kommer att bli bra – med nya sittplatser, ny lekutrustning och ny växtlighet. Utsikten mot vattnet kommer bevaras och vår förhoppning är att detta blir en inbjudande plats för gemenskap, säger Martin Strömvall (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Haninge kommun.

– De nya parkerna kommer att ge fina förutsättningar för umgänge, rörelse och lek för barn och unga i området. Efterfrågan av aktivitetsytor är stor i Vega och särskilt Kryssparken kommer bli ett välkommet tillskott till det växande utbudet av platser för spontanidrott i Vega och för hela Haninge, säger Nicole Forslund (L), idrotts-, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Haninge kommun.

Under hösten planeras även byggstart för två nya parker i Vega: Nakterhusparken och Kryssparken. Nakterhusparken byggs vid Gaffelseglet, sydväst om Nakterhusskolan, och blir en cirka 2 500 kvadratmeter stor park med lekmöjligheter. Kryssparken placeras vid Serpentinvägen och blir en park med grönytor, lekpark och aktivitetsytor för till exempel spontanidrott. Under 2024 planeras Vega stadspark att byggas som blir en natur- och skogspark längs med järnvägsspåren och med närhet till Vega skola- och aktivitetshus.