Nyheter

Linnéträdgårdens nya paviljong

Linnéträdgården, en av Sveriges mest minnesvärda platser, har nu fått en ny och imponerande besökspaviljong, med Forsen som byggledare. Denna paviljong är ett välkommet och betydande tillskott till den redan anrika trädgården, som är Sveriges äldsta botaniska trädgård i centrala Uppsala.

Grundad år 1655, tog trädgården sitt nuvarande namn efter den berömda Carl von Linné, som under 1740-talet ledde trädgårdens verksamhet och vars professorsbostad fortfarande är en viktig del av området.

Den nya besökspaviljongen sträcker sig över 175 kvadratmeter och består av en imponerande utomhus- och inomhusdel. Norra delen av paviljongen huserar ett café med en öppen gård omgiven av gröna spaljéer där klättrande rosor frodas. Vidare mot norr övergår spaljéerna i en vacker pergola, där besökare kan njuta av skugga under hängande växtlighet. Gården är utrustad med bekväma stolar, bord och en serveringsbyggnad (kiosk), med marken belagd med en kombination av stenläggning och gruspartier.

I södra änden av uteserveringen leder en dörr in till den andra delen av besökspaviljongen. Detta stora rum öppnar sig mot Linnés bostadshus i söder genom ett tak som gradvis ökar i höjd. Glasväggen mot Linnés hus är klädd med spaljéer där klättrande växter ger en naturlig och vacker skärm. I denna del av paviljongen hittar besökare en souvenirbutik, väskförvaring, besökstoaletter, personalutrymmen samt en entrékassa.

Byggandet föregicks av en arkeologisk utgrävning. Den orsakade komplikationer vid färdigställandet av paviljongen.

 Det finns fler arkeologiska lämningar kvar djupare ned i marken. För att skydda dessa mot tunga grävmaskiner lades grus och därefter körplåtar på de känsliga ytpartierna. säger Forsens René Gregersen, byggledare för projektet.

– Samarbetet med Forsen har varit snabbt, rakt och smidigt. Det har varit viktigt att ha en byggledare som är problemlösare när man bygger i en så känslig miljö som Linnéträdgården säger Cecilia Wretling, förvaltare på Statens fastighetsverk

Linnéträdgårdens nya besökspaviljong är nu öppen för allmänheten och kommer att fortsätta att berika besökarnas upplevelse av denna historiska plats och hedra minnet av Carl von Linné och hans betydelse för den botaniska världen. Uppsala universitet är hyresgästen som kommer driva besöksverksamheten i trädgården och museet.