Nyheter

Ny bok visar landskapsarkitektur som nyckel i klimatarbetet

”Landskap Nu!” samlar de intressantaste exemplen inom nutida svensk landskapsarkitektur. I den nya boken från Arkitektur Förlag ryms storskaliga våtmarker och välkomnande badplatser, småstadstorg och blommande bostadsgårdar. De visar hur landskapsarkitekterna tar sig an dagens frågor om klimatomställning och tätare stad.

Svensk landskapsarkitektur befinner sig i ett både gynnsamt och knivigt läge.

Under en längre tid har det funnits vilja och ekonomiska medel att investera i våra offentliga platser. Samtidigt har de gröna rummen krympt när staden förtätas och naturmark tas i anspråk. Även kraven på att de ska göra nytta har ökat – med klimatförändringar och ekologiska hot kliver landskapsarkitekturen fram som en nödvändig nyckel till förändring.

Boken visar hur landskapsarkitekturen tar sig an dessa utmaningar. Den presenterar byggda resultat av investeringarna i denna konstform, som mer än någon annan bär tidens och framtidens prägel.

Urvalet i ”Landskap Nu!” är gjort av landskapsarkitekter och vänder sig till alla som är intresserade av våra offentliga miljöer. Redaktör är Dan Hallemar.

Den publiceras i samband med IFLA2023, världens största landskapsarkitekturkongress som i år äger rum parallellt i Stockholm och Nairobi den 28–29 september. Språket är svenska och engelska.

Foto: JamesDeMers