Nyheter

JM säljer förvaltningsfastigheter i Bromma, Stockholm

JM har avtalat om försäljning av förvaltningsfastigheter vid Brommaplan i Bromma, Stockholm. Affären uppgår till 283 mkr.

JM förvärvade fastigheterna 2010 och har haft löpande dialog med Stockholm stad om möjligheterna att utveckla bostäder i området. Då en sådan utveckling inte bedöms medges vid Brommaplan i närtid, har JM beslutat avyttra fastigheterna till en aktör som inom ramen för sin verksamhet har bättre möjligheter att utveckla fastigheterna efter rådande förutsättningar.

Transaktionen sker i form av bolagsförsäljningar med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 283 mkr, med ett resultat om -15 mkr som belastar affärssegment JM Bostad Stockholm i det tredje kvartalet 2023 med motsvarande nedskrivning. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2023.

– Det är glädjande och positivt för Bromma att fastigheterna vid Brommaplan tas över av en aktör med goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen av området, säger Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef JM Bostad Stockholm.