Nyheter

Så kan Helsingborgs nya stadsbibliotek se ut

Helsingborgs stadsbibliotek ska byggas om och få en ny tillbyggnad i den sydvästra delen av Stadsparken. Våren 2022 utlyste Helsingborgs stad en arkitekttävling och nu har en jury utsett det vinnande förslaget; Ett kulturellt fyrtorn i Stadsparken, framtaget av det danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen. Det vinnande förslaget presenteras i en utställning på stadsbiblioteket, tillsammans med alla åtta inkomna förslag, mellan 27 september och 6 november.

Tävlingsuppgiften i arkitekttävlingen var att ta fram ett gestaltningsförslag till ett nytt stadsbibliotek, innefattande befintlig biblioteksbyggnad med tillkommande byggnad i Stadsparkens sydvästra hörn med parkyta på taket och ett underjordiskt parkeringsgarage. Syftet med tävlingen var att genom en bred genomlysning få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för det nya stadsbiblioteket.

En jury bestående av representanter från Helsingborgs stad och Sveriges Arkitekter utvärderade de inkomna bidragen och det vinnande förslaget presenterades på stadsbiblioteket nu på morgonen. I samband med det öppnades en utställning på stadsbiblioteket som visar hur det nya stadsbiblioteket kan komma att se ut, tillsammans med alla åtta förslag som kom in i tävlingen.

– Det har varit ett riktigt roligt och utmanande arbete där juryn har gjort en gedigen insats. Förslagen har bedömts utifrån kriterier som funktion, hållbarhet, utvecklingsbarhet, ekonomi och förvaltning, samt verkan som symbol för Helsingborg stads ambitioner för kunskap och kultur. En omfattande involvering kring det nya stadsbiblioteket har pågått under lång tid och de synpunkter som framkommit i tidigare dialoger har varit tongivande och viktiga delar i tävlingsunderlaget och juryns bedömningsgrunder. Vi känner oss riktigt stolta över det förslaget som vann och ser fram emot att vidareutveckla det tillsammans med de danska arkitekterna, säger Mats Hallberg, kulturdirektör och ordförande i juryn.

Vad händer nu?

Det vinnande förslaget, som visar hur det nya stadsbiblioteket kan komma att se ut, visas i en utställning på stadsbiblioteket i Helsingborg. Utställningen pågår mellan 27 september och 6 november. Alla åtta förslag som kom in i tävlingen visas i anslutning till stadsbibliotekets huvudentré och inne i foajén visar vi upp det vinnande förslaget.

Nästa steg i processen är framtagande av en detaljplan som går ut på samråd och granskning innan antagandebeslut, samt vidare bearbetning av förslaget inför byggskedet. Preliminär byggstart är beräknad till slutet av 2025 och vårt nya stadsbibliotek ska stå klart 2028 – om allt går enligt plan.

Bakgrund

Helsingborgs stadsbibliotek byggdes år 1965, ritat av arkitekten Jörgen Michelsen. År 1994 byggdes atriumgården över med ett stort glasparti, även denna tillbyggnad ritad av Michelsen. Bibliotekets lokaler har blivit trånga, omoderna och behöver anpassas till nya behov som tar hänsyn till bibliotekets ändrade roll med upp till 2 500 besökare om dagen. Därför bygger vi till och om Helsingborgs stadsbibliotek samt rustar upp delar av Stadsparken.

Våren 2022 utlyste Helsingborgs stad arkitekttävlingen Till- och ombyggnad av Helsingborgs stadsbibliotek, tillsammans med Sveriges arkitekter.

Tävlingen har genomförts i två steg.

Efter en prekvalificering valdes åtta arkitektkontor ut som bjöds in att delta i tävlingens första ”Steg 1”. I början av mars 2023 utsåg juryn de tre förslag som bedömdes ha bäst förutsättningar att möta målsättningen med tävlingen, för vidare utveckling i ”Steg 2”. De tävlande i steg 2 fick ytterligare förutsättningar genom kompletterande bilagor och de kvarstående tävlande delgavs även juryns slutsatser från Steg 1.