Nyheter

Första sjukhusbyggnaden i Sverige som byggs med trästomme och återvunnet tegel

Skanska har tecknat avtal med Region Värmland om att bygga ett nytt mottagningshus vid Centralsjukhuset, CSK, i Karlstad. Kontraktet är värt cirka 740 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det tredje kvartalet 2023.

Projektet är det första, av totalt fem, i den stora utvecklingen av CSK i Karlstad där Skanska under ett par år arbetat med planering, projektering och kalkylering.

Det nya mottagningshuset får sex våningar med sjukhusverksamhet plus fläktrumsvåning och källare omfattande totalt cirka 14 000 kvadratmeter.  Byggnaden är huvudsakligen avsedd för dagvård och enklare vård.

Det nya mottagningshuset blir den första sjukhusbyggnaden i Sverige med trästomme och till den yttre fasaden kommer återvunnet tegel att användas.

Förberedande arbeten inleds under hösten och byggstart är planerad att ske i mars 2024. Mottagningshuset ska stå färdigt att tas i bruk före utgången av 2026.