Nyheter

Spadtag för FOJAB-ritat bostadstorn i Malmö Nyhamnen

Nu tas det första spadtaget för Godsfinkan i Malmös stadsomvandlingsprojekt Södra Nyhamnen. FOJAB har ritat bostadskvarteret som blir det första mötet med staden för den som kommer med tåget norrifrån: två torn om nitton respektive sexton våningar.

– Vi har velat ta vara på de unika kvaliteterna på platsen; närheten till både stad och hamn, Bangårdsterrassen och Carlsgatans boulevard och den fria utsikten över både Malmö och Öresund, säger Stefan Johansson, arkitekt på FOJAB.

Kvarteret, som FOJAB har ritat åt Malmös kommunala bostadsbolag MKB, är uppbyggt av tre huskroppar – nitton, sexton respektive sju våningar. Här ryms 192 hyreslägenheter, 7 lokaler, garage och utemiljöer. Målsättningen har varit att skapa bostäder som kännetecknas av funktion, skönhet och hemkänsla samtidigt som de ska vara yteffektiva med låga drifts- och förvaltningskostnader.

De tre huskropparna är utformade som en helhet men med individuell detaljering. Stor omsorg har lagts vid detaljer och materialmöten för en långsiktigt vacker miljö. Det ljust grå teglet, murat med reliefverkan kring muröppningar, i kombination med spröjsräcken ger byggnaden ett klassiskt välproportionerat uttryck. Lägenheterna är välplanerade och utformade för att på bästa sätt ta vara på utsikten.

Inflyttning är planerad 2026.