Nyheter

Sollentunahem utvecklar affärsmässighet och hållbarhet med ny ekonomichef

Sollentunahem fortsätter att utveckla affärsmässighet och hållbarhet med nyrekryterad ekonomichef Malin Ramström är ny ekonomichef på Sollentunahem från och med 25 september 2023. Rekryteringen av Malin är ett viktigt led i Sollentunahems fortsatta arbete med en medveten styrning av ekonomin, som skapar förutsättningar för ett stabilt bostadsbolag där hyresgästerna bor bra och känner sig trygga.

Malin Ramström kommer närmast från en roll som ekonomichef på bostadsbolaget Telge Bostäder AB i Södertälje. Till tidigare roller hör bland annat controller på hotell inom Clarion-kedjan och vd för konferensanläggningen Bommersvik.

– Jag ser fram emot att komma till ett bostadsbolag som har som vision att bidra till ett bättre samhälle och inspirera andra aktörer, det säger mycket om vilket utvecklingsfokus som genomsyrar verksamheten på Sollentunahem. Jag hittar drivkraft i proaktivt utvecklingsarbete och i att se hur allt hänger samman från strategiska beslut till operativa processer, och i en stark företagskultur där alla både kan och vill bidra, säger Malin Ramström.

Stabil ekonomi skapar trygghet för hyresgästerna Sollentunahem är ett stabilt bostadsbolag som hela tiden eftersträvar affärsmässighet och en medveten ekonomistyrning. Vi har ett tydligt fokus på att utveckla bolagets lönsamhet, alltid med en god boendekvalitet och service för våra hyresgäster.

– Malin bidrar med en gedigen kunskap och erfarenhet inom både ekonomi- och bostadsområdet. Jag är stolt över att Malin väljer att arbeta hos oss, och ser fram emot vår fortsatta utveckling i att vara ett långsiktigt hållbart bolag, säger Anna Mellström, vd på Sollentunahem.