Nyheter

Med respekt för historien

Cirka 50 000 besökare kommer varje år till Falsterbo Golfklubb och klubbhuset har blivit trångbott. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att rita en till- och påbyggnad som löser problemen och samtidigt bevarar och förädlar byggnadens hundraåriga karaktär.

Falsterbo GK har fått fler medlemmar och dessutom besöks det vackert belägna klubbhuset av allt fler fågelskådare, vandrare, bad-, lunch- och middagsgäster. Därför har det uppstått ett behov av utökade omklädningsrum, sällskapsytor och administrativa utrymmen, samtidigt som flödena i byggnaden kan förbättras. Nya krav på tillgänglighet behöver också tillgodoses genom hiss, trappor och nya våtutrymmen. Golfklubben vill dessutom lägga till en bistro på plan 2 med möjlighet till utevistelse och utblickar mot klitter, hav och golfbana.

PEs arkitekter har med dessa ingångsvärden ritat en tillbyggnad som låter husets mittskepp från 1914 stå kvar i sin fulla prakt och bibehåller byggnadens karaktär. Byggnationen startar i oktober 2023 och det förnyade klubbhuset ska stå klart i april 2025.

– Mittskeppets arkitektur tas upp av det utökade plan 2. Såväl takform som material och kulörer för tillbyggnaden liknar den befintliga arkitekturen. Det utökade plan 2 med nya burspråk får samma takform som det befintliga mittskeppet och fönstren har en liknande indelning. På så vis skapas en samlad helhet och på håll blir intrycket en välbekant, anpassad volym som en naturlig del av landskapet och golfbanan. Närmare inpå blir fasader och gestaltning mer detaljerad och speglar nutida arkitektur i dialog med den ursprungliga, säger Kjell Sandquist, ansvarig arkitekt på PE.

– Det är med stor glädje jag kan konstatera att PE har fått fram ett fantastiskt projekt som passerat ett flertal mycket små nålsögon, alltifrån komplexa myndighetskrav till klubbmedlemmars kritiska granskande. Arbetsmetodiken har varit vägvinnande för detta verkligt unika projekt, vilket både utgör en kulturgärning och gör medlemmarna stolta, säger Mats Åsemo, beställarombud för Falsterbo Golfklubb (och till vardags VD för ett större bostadsbolag).