Nyheter

Gallerian Magnus Stenbock i Helsingborg renoveras

Sedan ett par veckor tillbaka har fastighetsägaren Savills Investment Management påbörjat renoveringen av Gallerian Magnus Stenbock på Kullagatan. Den gemensamma galleriaentrén kommer ersättas av separata entréer till butikslokalerna. Renoveringen beräknas vara färdigställd under våren 2024 och de första hyresgästerna förväntas öppna innan sommaren. Sedan tidigare har det kommunicerats att Normal återvänder och nu är det klart att även KappAhl kommer att öppna igen efter renoveringen, i ny utökad lokal.

I september 2023 inleddes en omfattande renovering av Gallerian Magnus Stenbock på Kullagatan. Den gemensamma galleriaentrén ersätts av separata entréer till butikslokalerna från Sveriges äldsta gågata. Detta betyder att den långa glasfasaden delas upp av enskilda skyltfönster, vilket ger butikerna mer exponering och besökare och förbipasserande mer insyn. Renoveringen innebär också en uppgradering och modernisering av tekniska installationer, så som ventilation, el och kylsystem. Utöver detta vill Savills Investment Management minska klimatavtrycket och strävar efter att uppnå miljöcertifieringen BREEAMs betyg ”very good”.

Den svenska modekedjan KappAhl har funnits i Gallerian Magnus Stenbock sedan ett antal år tillbaka. Under renoveringen stänger KappAhl tillfälligt men beräknas öppna upp dörrarna till sin nya, utökade, butik inför sommaren 2024, den här gången direkt ut mot Kullagatan.

Hélène Henning, Chef Asset Management i Norden hos fastighetsägaren Savills Investment Management, ser fram emot att efter en lång förberedelseperiod äntligen kunna presentera planerna för Kullagatan och den före detta gallerian.

– Vi är oerhört glada över att projektet i före detta Gallerian Magnus Stenbock äntligen är i gång. Vi ser fram emot att välkomna KappAhl och Normal tillbaka till nya fräscha lokaler nästa år. Fokus kommer vara på att modernisera och förbättra miljöavtrycket, men samtidigt även bevara byggnadens karaktär, säger Hélène Henning.

Anders Stensson, kommersiell uthyrare på P&E Fastigheter, har på uppdrag av Savills Investment Management utfört samtliga uthyrningar av lokalerna i fastigheten:

– Vi på P&E Fastigheter är tacksamma för förtroendet och vi ser fram emot att slutföra projektet tillsammans med Savills Investment Management.

Hanna Candell, VD på HBG City, ser positivt på omvandlingen av gallerian till separata butiker:

– Gallerian Magnus Stenbock är en otroligt betydelsefull pusselbit på Kullagatan och dess utveckling är viktig både för cityhandeln och för helsingborgarna. Under det senaste året har vi därför haft en öppen dialog med fastighetsägaren för att från vårt håll hjälpa till att säkerställa att fastigheten fortsatt bidrar till den utveckling vi vill se i Helsingborgs stadskärna. Vi ser därför positivt på att ombyggnationen nu är i gång och ser fram emot nyöppningen till våren.

Utöver de presenterade hyresgästerna räknar Savills Investment Management med att kunna presentera fler aktörer inom de kommande veckorna.